คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชย.2/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายอุทัย แหลมฉลาด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
20101-9004งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  7-32-17 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายพีรวัส
321 
‹------------------ 20101-2010 ------------------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
821 
 นายธนานุวัช
821 
‹------------------ 20101-2103 ------------------›
 นายธนานุวัช ถาวิเศษ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
828 
 นายทรงเนตร
828 
‹------------------ 20101-2110 ------------------›
 นายทรงเนตร ต้นสีนนท์
 นายพันฤทธิ์
‹------------------ 20101-2106 ------------------›
 นายพันฤทธิ์ แถลงศรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายอุทัย
817 
 นายนรินทร์
817 
‹--------- 20101-9004 ---------›
 นายนรินทร์ สารภักดี
817 
 นายนรินทร์
312 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นางรุ่งเรือง อินทนพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
816 
 นายวัชพล
816 
‹------------------ 20101-2003 ------------------›
 นายวัชพล จำปานา
816 
‹--------- 20101-2003 ---------›
 นายวัชพล จำปานา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายนรินทร์ สารภักดี
816 
 นายวัชพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 นายสุริยา เหล่ามาลา
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 นายสุริยา เหล่ามาลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech