คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 3
กลุ่ม ชย.3/7
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษาน.ส.มุขพิมาน กลางฮวด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
20101-8501โครงงาน 0-12-412
20101-9008พลังงานทดแทน 2-0-22
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  6-31-16 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพวัล
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
 นายสุริยา เหล่ามาลา
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
 นายสุริยา เหล่ามาลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
814 
 นายสุรเชษฐ์
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
 นายไพวัล เขียวแป้
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
 นายไพวัล เขียวแป้
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.มุขพิมาน
823 
‹--------- 20101-2007 ---------›
 นายณัฐพงษ์ เพียยุระ
823 
 นายณัฐพงษ์
823 
 นายณัฐพงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
817 
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
 นายนรินทร์ สารภักดี
817 
‹--------- 20101-8501 ---------›
 นายนรินทร์ 1 1
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายณัฐพงษ์ เพียยุระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
312 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นางรุ่งเรือง อินทนพ
232 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
817 
‹---------------------------------------------- 20101-8501 ----------------------------------------------›
 นายนรินทร์ 1 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech