คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชช.2/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ
ที่ปรึกษาน.ส.นิลยา อัคษร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 2 0-6-26
20103-2003ทดสอบแบบทำลายสภาพ 1-3-24
20103-2009คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 2-0-22
20103-2209เชื่อมแก๊ส 0-6-26
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  6-24-14 30
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณรงค์  นายเรืองศักดิ์
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
‹--------- 20103-2209 ---------›
 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมัธยม
‹--------- 20001-2001 ---------›
 นายมัธยม อ่อนจันทร์
 นายณรงค์
‹--------- 20103-2002 ---------›
 นายณรงค์ โม้ลี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2003 ----------------------------›
 น.ส.นิลยา อัคษร
‹--------- 20000-2003 ---------›
 น.ส.ฝึกสอน 1 -
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20103-2209 ------------------›
 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์
 นายณรงค์
‹--------- 20103-2002 ---------›
 นายณรงค์ โม้ลี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
‹--------- 20103-2009 ---------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายคทาวุธ อรรคษร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech