คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 3
กลุ่ม ชช.3/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ
ที่ปรึกษานายณรงค์ ปานสวัสดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20103-2106โลหะวิทยาเบื้องต้น 1-3-24
20103-2112งานสี 0-6-26
20103-2113เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 3 0-6-26
20103-2207กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  5-25-14 30
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกำธร
‹--------- 20103-2207 ---------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
 นางกาญจนา
‹--------- 20103-2012 ---------›
 นางกาญจนา หนูแม้น
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
‹--------- 20000-2005 ---------›
 น.ส.นิลยา อัคษร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
 นายกำธร
‹--------- 20103-2106 ---------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2113 ----------------------------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
‹--------- 20103-2113 ---------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2112 ----------------------------›
 น.ส.นิลยา อัคษร
‹--------- 20103-2112 ---------›
 น.ส.นิลยา อัคษร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายคทาวุธ อรรคษร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech