คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชอ.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาน.ส.คัทลียา กันทัง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
20105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  14-23-21 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
244 
 นายชโลธร
244 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายชโลธร พิมพ์จักร
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
133 
 นายกฤษมงคล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพิชญ์พล
‹------------------ 20105-2104 ------------------›
 นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ
 น.ส.คัทลียา
‹------------------ 20105-2006 ------------------›
 น.ส.คัทลียา กันทัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศิโรวัสย์
‹------------------ 20100-1007 ------------------›
 นายศิโรวัสย์ ศรีหนองบัว
 นายเอกรินทร์
‹------------------ 20105-2008 ------------------›
 นายเอกรินทร์ มาวงษา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.คัทลียา
‹------------------ 20105-2009 ------------------›
 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์
‹--------- 20105-2009 ---------›
 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายเอกรินทร์ มาวงษา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
342 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นางทองสุข ลีลาด
132 
 นายเรืองศักดิ์
 นายพิชญ์พล
‹------------------ 20105-2110 ------------------›
 นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech