คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชอ.2/5
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายรณชัย มรกตศรีวรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
20105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  9-21-16 30
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายรณชัย  นายรณชัย
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์
 นายอัมพล  นายอัมพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกำธร
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายอุกฤษ เหมมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20105-2009 ---------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
‹--------- 20105-2009 ---------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
‹--------- 20105-2006 ---------›
 นายอัมพล เจริญนนท์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์
 นายสิทธิพร
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสัญญา
‹------------------ 20100-1007 ------------------›
 นายสัญญา พะมณี
‹--------- 20105-2008 ---------›
 นายรณชัย มรกตศรีวรรณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech