คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 3
กลุ่ม ชอ.3/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายสิทธิพร ไกรยวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20105-2113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 1-3-24
20105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20105-2123ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1-3-24
20105-8501โครงงาน 0-12-412
20105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  7-32-17 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเฉลิมเกียรติ
‹------------------ 20105-2123 ------------------›
 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
‹------------------ 20105-8501 ------------------›
 นายสิทธิพร 1 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเฉลิมเกียรติ
‹------------------ 20105-2105 ------------------›
 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
 นายสิทธิพร
‹------------------ 20105-2118 ------------------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20105-8501 ---------›
 นายสิทธิพร 1 1
235 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นางอนุธิดา อาศิรกานต์
 นายเฉลิมเกียรติ
‹------------------ 20105-2121 ------------------›
 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายสิทธิพร
‹--------- 20105-8501 ---------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
 นายสิทธิพร 1
‹--------- 20105-2101 ---------›
 นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสิทธิพร
‹------------------ 20105-2113 ------------------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
‹--------- 20105-8501 ---------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
‹--------- 20105-8501 ---------›
 นายสิทธิพร 1 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech