คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 3
กลุ่ม ชอ.3/5
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายรณชัย มรกตศรีวรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20105-2007วงจรดิจิทัล 1-3-24
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
20105-2103ระบบภาพ 1-3-24
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  9-21-16 30
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1206 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
‹--------- 20105-2010 ---------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
 นายสิทธิพร  นายชโลธร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสิทธิพร
‹------------------ 20105-2118 ------------------›
 นายสิทธิพร ไกรยวงศ์
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเฉลิมเกียรติ
‹------------------ 20105-2007 ------------------›
 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา
 นายสิทธิพร  นายรณชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอัมพล  นายอัมพล  น.ส.เจติยา  น.ส.เจติยา  นายรณชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายรณชัย
‹------------------ 20105-2111 ------------------›
 นายรณชัย มรกตศรีวรรณ
‹--------- 20105-2103 ---------›
 นายอัมพล เจริญนนท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech