คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชส.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายสมเก่ง มาคำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 0-12-412
20106-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง 0-6-26
20106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23
20106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26
20106-2116การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 0-6-26
20106-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  5-39-18 44
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายสมเก่ง
‹------------------ 20106-2001 ------------------›
 นายสมเก่ง มาคำ
‹--------- 20106-2001 ---------›
 นายสมเก่ง มาคำ
232 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
913 
‹------------------ 20106-2004 ------------------›
 น.ส.กำไลทอง วรแสง
913 
 น.ส.กำไลทอง
913 
‹------------------------------------- 20106-2116 -------------------------------------›
 น.ส.กำไลทอง วรแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
132 
 นายเรืองศักดิ์
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
913 
 น.ส.กำไลทอง
913 
‹------------------------------------- 20106-2103 -------------------------------------›
 น.ส.กำไลทอง วรแสง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
913 
‹---------------------------- 20106-2003 ----------------------------›
 น.ส.กำไลทอง วรแสง
913 
‹--------- 20106-2003 ---------›
 น.ส.กำไลทอง วรแสง
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายสมเก่ง มาคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20106-2114 ------------------›
 นายสมเก่ง มาคำ
 นายสมเก่ง
‹---------------------------------------------- 20106-2001 ----------------------------------------------›
 นายสมเก่ง มาคำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech