คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชถ.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษาน.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-37
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26
20108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-4-35
20108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  6-33-17 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.สุทธิดา
934 
 นางสุธาสินี
233 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นางนภัสสร หินเธาว์
934 
‹---------------------------- 20108-2008 ----------------------------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
934 
‹---------------------------- 20108-2104 ----------------------------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
934 
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
934 
‹---------------------------- 20108-2002 ----------------------------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
934 
‹------------------ 20108-2002 ------------------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
932 
‹---------------------------- 20108-2007 ----------------------------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
932 
‹--------- 20108-2007 ---------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
939 
‹--------- 20000-2003 ---------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
934 
‹---------------------------- 20108-2005 ----------------------------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
934 
‹--------- 20108-2005 ---------›
 นางสุธาสินี ชมาฤกษ์
942 
‹--------- 20108-2111 ---------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech