คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชร.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายภานุมาศ ไชยสิงห์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20109-1001วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
20109-1004เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20109-2003วงรอบสำรวจ 1-6-37
20109-2006โครงข่ายการระดับ 1-6-37
20109-2009การคำนวณแบ่งแยกและปรับแนวเขต 1-3-24
20109-2105การเขียนแบบสำรวจและแบบโยธา 1-3-24
20109-2111การจราจรและผังเมือง 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  10-29-19 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายภานุมาศ
942 
 น.ส.ศิรินภา
942 
‹--------- 20109-2009 ---------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
942 
 น.ส.ศิรินภา
232 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
244 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายชโลธร พิมพ์จักร
 น.ส.ศิรินภา  น.ส.ศิรินภา
‹--------- 20109-1004 ---------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
942 
 น.ส.ศิรินภา
942 
 น.ส.ศิรินภา
942 
‹--------- 20109-2111 ---------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ศิรินภา
‹------------------ 20109-2105 ------------------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
942 
‹--------- 20109-1001 ---------›
 น.ส.ศิรินภา ลุนชัยญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
944 
 นายภานุมาศ
944 
‹------------------ 20109-2003 ------------------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
944 
‹--------- 20109-2003 ---------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
‹--------- 20000-2003 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ธิดารัตน์ นฤพงษ์
944 
 นายภานุมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
944 
 นายภานุมาศ
944 
‹------------------ 20109-2006 ------------------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
944 
‹------------------ 20109-2006 ------------------›
 นายภานุมาศ ไชยสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายมานัส ยอดทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech