คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชบ.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล
สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
ที่ปรึกษานายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20110-2006การเขียนแบบสั่งงานและผลิตชิ้นงานจำลอง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2007การเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2101การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2102การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2103การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20110-2115ทฤษฎีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล 2-0-22
Home-roomHomeroom 0-1-01
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  13-24-21 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางวรรณา
‹------------------ 20110-2006 ------------------›
 นางวรรณา พุทธาศรี
242 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
232 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางวรรณา
‹------------------ 20110-2007 ------------------›
 นางวรรณา พุทธาศรี
142 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางวรรณา
‹------------------ 20110-2101 ------------------›
 นางวรรณา พุทธาศรี
 นายมัธยม
‹--------- 20001-2001 ---------›
 นายมัธยม อ่อนจันทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายบรรลือศักดิ์
 นางวรรณา
‹--------- 20110-2102 ---------›
 นางวรรณา พุทธาศรี
 นางวรรณา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นางวรรณา พุทธาศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
142 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์
 นางวรรณา  นางวรรณา  นายรณชัย
‹------------------ 20110-2103 ------------------›
 นายรณชัย ยุ่งพรมมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องมือกล


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech