คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชธ.2/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2106งานโยธา 0-6-26
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
20121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  13-26-21 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายจิรวัฒน์
 นายจิรวัฒน์
‹--------- 20121-2004 ---------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
 นายจิรวัฒน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
312 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นางรุ่งเรือง อินทนพ
144 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
133 
 นายกฤษมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
926 
 นายสมมาตร
926 
‹------------------ 20121-2119 ------------------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
 นายอุปถัมภ์
‹------------------ 20121-2002 ------------------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
244 
 นายชโลธร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
925 
 นายอุปถัมภ์
929 
‹------------------ 20121-2007 ------------------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
929 
 น.ส.สุจิตรา
925 
 นายอุปถัมภ์
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
925 
‹--------- 20121-2113 ---------›
 นายอุปถัมภ์ อุปลี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-1001 ---------›
 นายอุปถัมภ์ อุปลี
‹--------- 20121-2106 ---------›
 นายอุปถัมภ์ อุปลี
‹---------------------------- 20121-2106 ----------------------------›
 นายอุปถัมภ์ อุปลี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech