คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 3
กลุ่ม ชธ.3/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสมมาตร คำภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
20121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
20121-8501โครงงาน 0-12-412
20106-2116การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 0-6-26
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  5-39-18 44
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายสมมาตร
925 
‹------------------ 20121-8501 ------------------›
 นายจิรวัฒน์ 1 -
235 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นางอนุธิดา อาศิรกานต์
‹--------- 20121-2105 ---------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
925 
‹--------- 20121-2011 ---------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
925 
‹--------- 20121-2105 ---------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
925 
‹--------- 20121-2105 ---------›
 น.ส.สุจิตรา พุสิมมา
‹---------------------------- 20121-8501 ----------------------------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-8501 ----------------------------›
 นายจิรวัฒน์ 1 -
312 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นางรุ่งเรือง อินทนพ
244 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายชโลธร พิมพ์จักร
‹--------- 20121-2103 ---------›
 นายเรวัชชัย รอตเจริญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
134 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
925 
 นายจิรวัฒน์ 1
926 
‹--------- 20121-2103 ---------›
 นายเรวัชชัย รอตเจริญ
926 
‹--------- 20000-2005 ---------›
 นายสมมาตร คำภักดี
926 
‹--------- 20121-2103 ---------›
 นายเรวัชชัย รอตเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
926 
‹---------------------------- 20106-2116 ----------------------------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
926 
‹--------- 20106-2116 ---------›
 นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech