คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชม.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์
สาขางาน เมคคาทรอนิกส์
ที่ปรึกษานางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20127-2008เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม 1-3-24
20127-2009เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 2-3-35
20127-2010โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 2-3-35
20127-2101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20127-2111คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์ 2-0-22
20100-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-22-24 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
342 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นางทองสุข ลีลาด
 นางเพ็ญนภา
‹------------------ 20100-1008 ------------------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
244 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายชโลธร พิมพ์จักร
‹--------- 20127-2010 ---------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
‹------------------ 20127-2010 ------------------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
244 
 นายชโลธร
133 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายกฤษมงคล เวียงนนท์
132 
 นายเรืองศักดิ์
132 
 นายเรืองศักดิ์
 นายรณชัย
‹------------------ 20100-1007 ------------------›
 นายรณชัย ยุ่งพรมมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นางเพ็ญนภา
 นางเพ็ญนภา
‹--------- 20127-2101 ---------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
‹--------- 20127-2111 ---------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางเพ็ญนภา
‹------------------ 20127-2008 ------------------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
‹--------- 20127-2009 ---------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
‹------------------ 20127-2009 ------------------›
 นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว)
หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech