คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชย.1/7
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกลและยานยนต์ (67)
สาขางาน ช่างยนต์ (67)
ที่ปรึกษานายไพวัล เขียวแป้
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
Home-roomHomeroom 0-1-01
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
 รวม  8-27-17 35
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอัมพล
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
 นายอัมพล เจริญนนท์
 นายกำธร
‹------------------ 20100-1004 ------------------›
 นายกำธร สรรพ์สมบัติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
142 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.เจติยา ค่อมสิงห์
819 
 นายคณิน
819 
‹------------------ 20101-2004 ------------------›
 นายคณิน ทองดี
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายทรงกลด ลุนคุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายไพวัล
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายประเสริฐ วิสาคาม
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายประเสริฐ วิสาคาม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
235 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางอนุธิดา อาศิรกานต์
 นายพันฤทธิ์  นายพันฤทธิ์
‹--------- 20101-2009 ---------›
 นายพันฤทธิ์ แถลงศรี
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายไพวัล เขียวแป้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
132 
 นายเรืองศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech