คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชก.1/5
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (67)
สาขางาน ช่างกลโรงงาน (67)
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1003ธุรกิจเบื้องต้น 1-2-23
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1006งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20102-2010ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24
Home-roomHomeroom 0-1-01
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  11-26-20 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
134 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
224 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางสุภิญญา วรศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายทรงกลด ลุนคุณ
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายทรงกลด ลุนคุณ
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายทรงกลด ลุนคุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธวัช
‹--------- 20102-2004 ---------›
 นายธวัช สะตะ
334 
 นายรังษี
334 
‹------------------ 20100-1001 ------------------›
 นายรังษี เวียงวิเศษ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
‹--------- 20102-2003 ---------›
 นายธวัช สะตะ
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย
‹------------------ 20102-2010 ------------------›
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย
‹------------------ 20100-1006 ------------------›
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech