คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชช.1/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (67)
สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ (67)
ที่ปรึกษานายคทาวุธ อรรคษร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1001สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20103-2001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 0-6-26
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  6-23-14 29
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.นิลยา อัคษร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1001 ------------------›
 นายอุกฤษ เหมมี
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายประเสริฐ วิสาคาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายแทนไท เกาะลุน
‹--------- 20100-1004 ---------›
 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์
‹--------- 20100-1004 ---------›
 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายประเสริฐ วิสาคาม
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายประเสริฐ วิสาคาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2001 ----------------------------›
 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์
‹--------- 20103-2001 ---------›
 นายณรงค์ ปานสวัสดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายคทาวุธ อรรคษร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech