คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชอ.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา พลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (67)
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ (67)
ที่ปรึกษานายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1003ธุรกิจเบื้องต้น 1-2-23
20001-1005การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 2-2-34
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20105-2001วงจรไฟฟ้า 1-4-35
20105-2023เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  9-29-20 38
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
144 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย
333 
‹--------- 20001-1005 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
333 
‹--------- 20001-1005 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุวิจักขณ์
‹------------------ 20100-1005 ------------------›
 นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน
224 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางสุภิญญา วรศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 น.ส.ศรัญญา สีละ
‹--------- 20100-1003 ---------›
 น.ส.ศรัญญา สีละ
134 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายพิชญ์พล
 น.ส.คัทลียา
‹--------- 20105-2001 ---------›
 น.ส.คัทลียา กันทัง
‹--------- 20105-2001 ---------›
 น.ส.คัทลียา กันทัง
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายรณชัย มรกตศรีวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพิเชษฐ์
‹------------------ 20105-2023 ------------------›
 นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี
331 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech