คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 2
กลุ่ม ชทท.2/2
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายมัธยม อ่อนจันทร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-23
20901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23
20901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น 1-2-23
20901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-4-35
20901-2101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ 2-2-34
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
Home-RoomHomeroom 0-1-01
20901-9203การอินเทอร์เฟสในระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1-2-23
 รวม  11-23-21 34
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายมัธยม
‹--------- 20901-1005 ---------›
 น.ส.เนตรสกาว พิกุลทอง
233 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นางนภัสสร หินเธาว์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เปรมิกา
‹--------- 20901-1006 ---------›
 น.ส.เนตรสกาว พิกุลทอง
 นายมัธยม
‹--------- 20901-9203 ---------›
 นางบังอร พลมิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.เนตรสกาว
‹--------- 20901-2008 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
 น.ส.เปรมิกา
‹---------------------------- 20901-2010 ----------------------------›
 น.ส.เนตรสกาว พิกุลทอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายมัธยม
‹--------- 20901-1003 ---------›
 นางบังอร พลมิตร
 นายมัธยม
‹--------- 20901-2003 ---------›
 นางบังอร พลมิตร
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายมัธยม อ่อนจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20901-2101 ---------›
 นางบังอร พลมิตร
‹--------- 20901-2101 ---------›
 นายมัธยม อ่อนจันทร์
 น.ส.เนตรสกาว
‹--------- 20901-2001 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางบังอร พลมิตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech