คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวช. 1
กลุ่ม ชทท.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ (67)
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ (67)
ที่ปรึกษานางบังอร พลมิตร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจเบื้องต้น 1-2-23
21900-2201การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20001-1005การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ 2-2-34
21901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-4-35
21901-2017เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  13-21-22 34
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
134 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
241 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายนฤพนธ์ สุริฉาย
224 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางสุภิญญา วรศักดิ์
 น.ส.เปรมิกา
‹--------- 21901-2017 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1005 ---------›
 นางบังอร พลมิตร
‹--------- 20001-1005 ---------›
 นางบังอร พลมิตร
144 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.ชวนิดา ประแดงปุย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นางบังอร
 น.ส.เปรมิกา
‹--------- 21901-2010 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
‹--------- 21901-2010 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.เปรมิกา พุทธา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
235 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางอนุธิดา อาศิรกานต์
244 
‹--------- 20000-1601 ---------›
 นายอุกฤษ เหมมี
 นายมัธยม
‹--------- 21900-2201 ---------›
 นายมัธยม อ่อนจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางบังอร พลมิตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech