คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอย.2/5
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34
30101-2006งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-35
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34
30101-2104งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-35
30101-2106งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 2-3-35
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-20-24 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
826 
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
145 
 นางวราชิณี
145 
 นางวราชิณี
‹--------- 30101-2007 ---------›
 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด
‹--------- 30101-2007 ---------›
 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
825 
‹--------- 30101-2006 ---------›
 นายสุรเชษฐ์ ชูศรี
825 
‹--------- 30101-2006 ---------›
 นายสุรเชษฐ์ ชูศรี
825 
 นายสุรเชษฐ์
‹--------- 30101-2005 ---------›
 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์
‹--------- 30101-2005 ---------›
 นายภูริพงศ์ อักษรพิมพ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายอรรถวิทย์
825 
‹--------- 30101-2104 ---------›
 นายสุรเชษฐ์ ชูศรี
825 
 นายสุรเชษฐ์
825 
‹--------- 30101-2104 ---------›
 นายสุรเชษฐ์ ชูศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางกิ่งผกา กองพล
333 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นางกิ่งผกา กองพล
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายอรรถวิทย์ ตรีเหรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
811 
‹--------- 30101-2106 ---------›
 นายแสงชัย คงสมบัติ
811 
‹--------- 30101-2106 ---------›
 นายแสงชัย คงสมบัติ
811 
 นายแสงชัย
145 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 นางวราชิณี สิทธิวุฒ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech