คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอผ.2/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษาน.ส.ไฉทยา นามเชียงใต้
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
30102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 1-6-37
30102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  8-25-16 33
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระมิตร
‹------------------ 30102-2203 ------------------›
 นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี
‹------------------ 30102-2203 ------------------›
 นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.ไฉทยา
 นายวชิรพันธุ์
‹--------- 30102-2004 ---------›
 นายวีระมิตร ไชยชาติ
‹---------------------------- 30102-2004 ----------------------------›
 นายวีระมิตร ไชยชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
245 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
135 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีรพัฒน์
‹------------------ 30102-2103 ------------------›
 นายวีรยุทธ พลตรี
‹--------- 30102-2103 ---------›
 นายวีรยุทธ พลตรี
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายวีรยุทธ พลตรี
 นายวีรยุทธ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
225 
 น.ส.จารุริณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech