คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอผ.2/6
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษาน.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 1-6-37
30102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 1-6-37
30102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37
30102-2506ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  14-31-24 45
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
 น.ส.จารุริณ
 นายสมิง
‹--------- 30102-2102 ---------›
 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย
‹---------------------------- 30102-2102 ----------------------------›
 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.กัญญาณี
341 
‹--------- 30001-2001 ---------›
 นายพัชรวัฒน์ จารุตัน
323 
 น.ส.เปรมิกา
323 
 น.ส.เปรมิกา
‹--------- 30102-2506 ---------›
 นายเจริญ บุญใบ
‹------------------ 30102-2506 ------------------›
 นายสมิง อบมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายไพโรจน์ นาชัยสิทธิ์
 นายสัญญา
‹---------------------------------------------- 30102-2103 ----------------------------------------------›
 นายวีรยุทธ พลตรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
135 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
 นายวีระมิตร  นายวีระมิตร  นายธีระชัย
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายเจริญ บุญใบ
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวชิรพันธุ์
‹------------------ 30102-2203 ------------------›
 นายบุญเกิด พุทธระสุ
‹------------------ 30102-2203 ------------------›
 นายบุญเกิด พุทธระสุ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech