คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอผ.2/9
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่ปรึกษานายธีระชัย เลิศนาวีพร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
30102-2403ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ 1-6-37
30102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37
30102-2506ระบบควบคุมอัตโนมัติ 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  12-30-22 42
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-2506 ---------›
 นายเจริญ บุญใบ
‹--------- 30102-2506 ---------›
 นายเจริญ บุญใบ
 นายเจริญ
135 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายธีระชัย
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
 นายธีระชัย
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
325 
‹--------- 30102-2007 ---------›
 นายธีระ ไสโม้
325 
‹--------- 30102-2007 ---------›
 นายธีระ ไสโม้
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวชิรพันธุ์
‹------------------ 30102-2403 ------------------›
 นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี
‹------------------ 30102-2403 ------------------›
 นายวชิรพันธุ์ ช้างศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบุญเกิด
‹------------------ 30102-2203 ------------------›
 นายบุญเกิด พุทธระสุ
 นายบุญเกิด
225 
 น.ส.จารุริณ
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายบุญเกิด พุทธระสุ
‹--------- 30102-2203 ---------›
 นายบุญเกิด พุทธระสุ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
245 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
‹--------- 30102-2002 ---------›
 นายเฉลิมพล นามปัดถา
‹------------------ 30102-2002 ------------------›
 นายเฉลิมพล นามปัดถา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech