คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอห.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคโลหะ
ที่ปรึกษานายณรงค์ นามพรมมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30100-0117การวางแผนและควบคุมการผลิต 3-0-33
30103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
30103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 1-6-37
30103-2007ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม 2-3-35
30103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  20-12-23 32
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0117 ------------------›
 นายณรงค์ โม้ลี
 นายณรงค์
‹--------- 30103-2003 ---------›
 นายณรงค์ โม้ลี
‹------------------ 30103-2301 ------------------›
 นางกาญจนา หนูแม้น
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
243 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
‹--------- 30100-0105 ---------›
 นายณรงค์ นามพรมมา
 นายณรงค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30103-2004 ----------------------------›
 นายณรงค์ นามพรมมา
‹------------------ 30103-2004 ------------------›
 นายณรงค์ นามพรมมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายณรงค์
‹------------------ 30103-2007 ------------------›
 นายณรงค์ นามพรมมา
‹--------- 30103-2007 ---------›
 นายณรงค์ นามพรมมา
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายณรงค์ โม้ลี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายคทาวุธ อรรคษร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech