คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอฟ.2/4
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายยุทธศาสตร์ น้อยศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-8501โครงงาน 0-12-412
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  13-26-21 39
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2007 ---------›
 นายทักษิณ โสภาปิยะ
‹--------- 30104-2201 ---------›
 นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
‹--------- 30104-1003 ---------›
 นายเอกชัย สิมสา
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
 นายประชา 2 2
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
135 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
 นายประชา 2 2
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
 นายประชา สุทธิโชติ
‹------------------ 30104-2007 ------------------›
 นายทักษิณ โสภาปิยะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
‹--------- 30104-2201 ---------›
 นายเอกชัย สิมสา
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายชิษณุชา ดวงอภินันท์
 นายเอกชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายยุทธศาสตร์
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
 นายทักษิณ โสภาปิยะ
‹------------------ 30104-1003 ------------------›
 นายเอกชัย สิมสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech