คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอฟ.2/11
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้า
สาขางาน ไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายประชา สุทธิโชติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 1 0-9-39
30104-5202งานไฟฟ้ากำลัง 2 0-9-39
30104-5203งานไฟฟ้ากำลัง 3 0-9-39
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  0-29-9 29
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-5203 ---------›
 นายทักษิณ 1 1
 นายทักษิณ 1  นายทักษิณ
‹------------------ 30104-5202 ------------------›
 นายทักษิณ โสภาปิยะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-5201 ------------------›
 นายพุฒิพงษ์ 1 1
 นายทักษิณ 1
‹------------------ 30104-5203 ------------------›
 นายทักษิณ โสภาปิยะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-5201 ------------------›
 นายพุฒิพงศ์ ไชยราช
 นายทักษิณ 1
‹------------------ 30104-5202 ------------------›
 นายทักษิณ 1 1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-5201 ------------------›
 นายพุฒิพงษ์ 1 1
 นายทักษิณ 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-5203 ----------------------------›
 นายทักษิณ 1 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech