คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สออ.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายธาตรี สุภาระโยธิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30105-8001ฝึกงาน 0-38-438
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  0-40-4 40
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30105-8001 ------------------›
 นายธาตรี สุภาระโยธิน
 นายธาตรี
‹------------------ 30105-8001 ------------------›
 นายธาตรี 1 -
 นายธาตรี 1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายธาตรี 1 -
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech