คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สออ.2/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายประณต ปิยมาพรชัย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35
30105-2005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-3-35
30105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  21-25-29 46
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30105-2005 ---------›
 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง
‹--------- 30105-2003 ---------›
 นายประณต ปิยมาพรชัย
‹--------- 30105-2004 ---------›
 นายประณต ปิยมาพรชัย
‹--------- 30105-2002 ---------›
 นายธาตรี สุภาระโยธิน
135 
 น.ส.รัตน์ฐิตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30105-2105 ---------›
 นายสมชาย คุณสมบัติ
‹--------- 30105-2105 ---------›
 นายสมชาย คุณสมบัติ
 นายสมชาย
143 
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
243 
 นายเรืองศักดิ์
243 
 นายเรืองศักดิ์
‹------------------ 30105-2004 ------------------›
 นายประณต ปิยมาพรชัย
135 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายประณต
‹------------------ 30105-2002 ------------------›
 นายธาตรี สุภาระโยธิน
‹--------- 30105-2103 ---------›
 นายสาคร แถวโนนงิ้ว
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายสาคร แถวโนนงิ้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30105-2103 ------------------›
 นายสาคร แถวโนนงิ้ว
 นายกล้าณรงค์
‹--------- 30105-2005 ---------›
 นายกล้าณรงค์ คำบึงกลาง
‹------------------ 30105-2003 ------------------›
 นายประณต ปิยมาพรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech