คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอถ.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานางสุธาสินี ชมาฤกษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30108-1002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 1-3-24
30108-1003การสำรวจเพื่องานสถาปัตยกรรม 1-4-35
30108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-47
30108-2008การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2101สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
30108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
30108-2107ผังเมือง 2-0-22
30108-2106การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1-3-24
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  11-30-22 41
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นางสุธาสินี
945 
‹------------------ 30108-1003 ------------------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
945 
‹--------- 30108-1003 ---------›
 น.ส.พนิดา ศิริกรรณ์
931 
‹--------- 30108-2008 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
938 
‹--------- 30108-2107 ---------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
938 
‹--------- 30108-2003 ---------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
938 
‹------------------------------------- 30108-2003 -------------------------------------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
932 
‹--------- 30108-2103 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
145 
‹--------- 30000-1306 ---------›
 นางวราชิณี สิทธิวุฒ
932 
‹---------------------------- 30108-2103 ----------------------------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
938 
‹---------------------------- 30108-2106 ----------------------------›
 น.ส.ปนิดา มาตนอก
145 
‹--------- 30000-1306 ---------›
 นางวราชิณี สิทธิวุฒ
939 
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
931 
‹---------------------------- 30108-2101 ----------------------------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
932 
‹---------------------------- 30108-1002 ----------------------------›
 น.ส.สุทธิดา ไชยโสดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech