คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอข.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล
สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่ปรึกษานายรณชัย ยุ่งพรมมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30110-2005ออกแบบและเขียนแบบการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30110-2106ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30110-2108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-15-21 32
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30110-2005 ---------›
 นายศุภมิตร กิจเธาว์
‹--------- 30110-2005 ---------›
 นายศุภมิตร กิจเธาว์
 นายศุภมิตร
‹--------- 30110-2006 ---------›
 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
243 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
‹--------- 30110-2006 ---------›
 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
 นายบรรลือศักดิ์
225 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30110-2106 ---------›
 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
‹--------- 30110-2106 ---------›
 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
 นายบรรลือศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายรณชัย
222 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.สุพรรษา อเนกบุณย์
225 
 น.ส.จารุริณ
225 
 น.ส.จารุริณ
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30110-2108 ---------›
 นายรณชัย ยุ่งพรมมา
‹--------- 30110-2108 ---------›
 นายรณชัย ยุ่งพรมมา
 นายรณชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องมือกล


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech