คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอก.2/4
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายประเสริฐ วิสาคาม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30111-1002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ 2-2-34
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30111-1001เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-23
30111-2008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1-2-23
30111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 2-3-35
30111-8502โครงงาน 1 0-6-26
30111-2204เทคโนโลยีซีเอ็นซี 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  15-25-24 40
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-8502 ---------›
 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น
 น.ส.สุปาณี  น.ส.สุปาณี
‹------------------ 30111-2204 ------------------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายประเสริฐ
325 
‹--------- 30100-0104 ---------›
 นายธีระ ไสโม้
321 
 นายรณชัย
321 
 นายรณชัย
 น.ส.อัจฉราพร
‹--------- 30111-1001 ---------›
 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-1002 ---------›
 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น
‹--------- 30111-1002 ---------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-2102 ---------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
 น.ส.อัจฉราพร
‹--------- 30111-2102 ---------›
 น.ส.อัจฉราพร พลประถม
‹--------- 30000-2003 ---------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
‹--------- 30111-8502 ---------›
 นายกิตติโรจน์ 1 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกิตติโรจน์
‹--------- 30111-2008 ---------›
 น.ส.อัจฉราพร พลประถม
143 
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
‹--------- 30111-8502 ---------›
 นายกิตติโรจน์ 1 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติโรจน์ โชติชื่น)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech