คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอก.2/5
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายจรูญ กองบุญธรรม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30111-2007งานควบคุมระบบอัตโนมัติ 2-3-35
30111-5101งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 1 1-6-37
30111-5102งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 2 1-6-37
30111-5103งานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม 3 1-6-37
30111-8502โครงงาน 1 0-6-26
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  5-29-14 34
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-2007 ---------›
 นายครูสถานประกอบการ -
‹--------- 30111-5101 ---------›
 นายครูสถานประกอบการ -
‹--------- 30111-5101 ---------›
 นายครูสถานประกอบการ -
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30111-2007 ------------------›
 น.ส.อัจฉราพร พลประถม
‹------------------ 30111-5102 ------------------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30111-5103 ---------›
 นายครูสถานประกอบการ -
‹--------- 30111-5103 ---------›
 นายครูสถานประกอบการ -
‹------------------ 30111-5103 ------------------›
 นายธีระศักดิ์ คงเอม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30111-5101 ------------------›
 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น
 นายกิตติโรจน์
‹--------- 30111-8502 ---------›
 นายกิตติโรจน์ โชติชื่น
 นายครูสถานประกอบการ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30111-5102 ----------------------------›
 นายครูสถานประกอบการ -
‹---------------------------- 30111-8502 ----------------------------›
 นายครูสถานประกอบการ -
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติโรจน์ โชติชื่น)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech