คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอม.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขางาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ที่ปรึกษานายพีรวัส รัตนโชติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30127-2001ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ 2-3-35
30127-2101การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์ 1-4-35
30127-2104การควบคุมการเคลื่อนที่ 2-3-35
30127-2107การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  12-18-18 30
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30127-2001 ---------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
‹--------- 30127-2001 ---------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
 นายพีรวัส
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30127-2104 ---------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
‹--------- 30127-2104 ---------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
 นายพีรวัส  นายพีรวัส
‹---------------------------- 30127-2101 ----------------------------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายพีรวัส
‹------------------ 30127-2107 ------------------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
‹--------- 30127-2107 ---------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายพีรวัส รัตนโชติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
143 
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
225 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ว)
หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech