คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สอค.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษานายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2-2-34
30128-2002การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30128-2003การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต 2-3-35
30128-2004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30128-2309งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24
30128-2207การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  13-21-20 34
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
‹------------------ 30128-2003 ------------------›
 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
442 
 นายนเรศวร์
442 
‹--------- 30128-2002 ---------›
 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
441 
‹--------- 30128-2003 ---------›
 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
‹------------------ 30128-2004 ------------------›
 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
442 
 นายนเรศวร์
442 
‹--------- 30128-2207 ---------›
 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
441 
‹--------- 30128-2004 ---------›
 นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
442 
‹--------- 30128-2207 ---------›
 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
225 
 น.ส.จารุริณ
225 
‹--------- 30000-1502 ---------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
143 
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายวชิรปัญญา
442 
‹--------- 30128-2002 ---------›
 
443 
‹--------- 30128-2309 ---------›
 นายมนัส จันนามอม
442 
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
443 
‹--------- 30128-2309 ---------›
 นายมนัส จันนามอม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech