คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สยฟ.2/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ยานยนต์ไฟฟ้า
สาขางาน ยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายภานุวัฒน์ นิลศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30143-5101งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1 0-9-39
30143-5102งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 2 0-9-39
30143-8001ฝึกงาน 0-20-420
30143-2104งานซ่อมระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-43-13 45
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30143-8001 ----------------------------›
 นายภานุวัฒน์ 1 1
‹---------------------------- 30143-8001 ----------------------------›
 นายภานุวัฒน์ 1 1
 นายภานุวัฒน์ 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30143-8001 ------------------›
 นายภานุวัฒน์ นิลศรี
 นายภานุวัฒน์  นายภานุวัฒน์ 1
‹------------------ 30143-8001 ------------------›
 นายภานุวัฒน์ 1 1
 นายภานุวัฒน์ 1
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30143-5102 ----------------------------›
 นายภานุวัฒน์ 1 1
 นายภานุวัฒน์ 1
‹--------- 30143-2104 ---------›
 นายภานุวัฒน์ 1 1
 นายภานุวัฒน์ 1  นายภานุวัฒน์ 1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30143-2104 ------------------›
 นายภานุวัฒน์ นิลศรี
 นายภานุวัฒน์
‹--------- 30143-5102 ---------›
 นายภานุวัฒน์ นิลศรี
 นายภานุวัฒน์ 1  นายภานุวัฒน์ 1  นายภานุวัฒน์ 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30143-5101 ------------------›
 นายภานุวัฒน์ นิลศรี
 นายภานุวัฒน์ 1
‹--------- 30143-5101 ---------›
 นายภานุวัฒน์ 1 1
‹--------- 30143-5101 ---------›
 นายภานุวัฒน์ 1 1
 นายภานุวัฒน์ 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายภานุวัฒน์ นิลศรี)
หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech