คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอย.1/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกลและยานยนต์ (67)
สาขางาน เทคนิคยานยนต์ (67)
ที่ปรึกษานายแสงชัย คงสมบัติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1305วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1503หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 1-0-11
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-1016นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-3-35
30101-2008งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-3-35
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  16-20-23 36
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
811 
‹--------- 30101-2008 ---------›
 นายแสงชัย คงสมบัติ
‹--------- 30101-2007 ---------›
 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด
 น.ส.มุขพิมาน
131 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-2007 ---------›
 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด
811 
‹--------- 30101-2008 ---------›
 นายแสงชัย คงสมบัติ
811 
 นายแสงชัย
324 
‹--------- 30100-1016 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล
321 
‹------------------ 30100-1016 ------------------›
 นายรณชัย ยุ่งพรมมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายแสงชัย
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
143 
‹--------- 30000-1305 ---------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
143 
‹--------- 30000-1305 ---------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
133 
 นายกฤษมงคล
 น.ส.มุขพิมาน
‹--------- 30100-1014 ---------›
 น.ส.มุขพิมาน กลางฮวด
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายแสงชัย คงสมบัติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
233 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นางนภัสสร หินเธาว์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech