คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอผ.1/2
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคนิคการผลิต (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายวีรพัฒน์ นามปัญญา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
30102-2032เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่วนยานยนต์ 2-3-35
 รวม  16-21-23 37
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
221 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นางสลิลทิพย์ ชำปฏฺ
‹--------- 30102-2006 ---------›
 นายวีรพัฒน์ นามปัญญา
‹--------- 30102-2006 ---------›
 ว่าที่ ร.ท.เอกชัย เสนาดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายวีรพัฒน์
211 
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายปริทัศน์ จันฤๅไชย
131 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีรพัฒน์
342 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นางทองสุข ลีลาด
‹---------------------------------------------- 30102-2001 ----------------------------------------------›
 นายประสิทธิ์ สุพรรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-2032 ---------›
 นายเฉลิมพล นามปัดถา
‹--------- 30102-2032 ---------›
 นายเฉลิมพล นามปัดถา
 นายเฉลิมพล
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายวีรพัฒน์ นามปัญญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายธีระชัย เลิศนาวีพร
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายธวัช สะตะ
 นายธวัช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech