คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอก.1/3
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคนิคอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาน.ส.อัจฉราพร พลประถม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30111-0002เขียนแบบงานซ่อมบำรุง 1-3-24
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1604นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-1605การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ 0-2-12
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-1002กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต 1-0-11
30111-2003เทคนิคการวัดและตรวจสอบ 2-2-34
30111-2016เทคนิคชิ้นส่วนเครื่องกล 2-2-34
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
30100-0009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  14-27-24 41
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
245 
‹--------- 30000-1604 ---------›
 นายอัศชาติ อาศิรกานต์
243 
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
342 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 นางทองสุข ลีลาด
132 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ เรืองไชย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.อัจฉราพร
324 
 นายอภิสิทธิ์
324 
‹--------- 30100-0009 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ กล่ำสกุล
324 
 นายอภิสิทธิ์
 นายบรรลือศักดิ์
‹------------------ 30111-0002 ------------------›
 นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนกร
‹------------------ 30100-0003 ------------------›
 นายธนกร หารวิชัย
 นายจรูญ
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
 นายจรูญ กองบุญธรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.อัจฉราพร
‹--------- 30111-2003 ---------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
‹--------- 30111-2003 ---------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.อัจฉราพร พลประถม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
132 
 นายเรืองศักดิ์
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายจรูญ กองบุญธรรม
‹--------- 30111-2016 ---------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
‹--------- 30111-2016 ---------›
 น.ส.สุปาณี วงศ์พระจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติโรจน์ โชติชื่น)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech