คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอฟ.1/7
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน ไฟฟ้า (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายพีระพงษ์ สาสิมมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30104-0002การเขียนแบบไฟฟ้าและประมาณราคา 1-3-24
30000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1503หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 1-0-11
30100-1003กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงาน 1-0-11
30104-2002วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30104-2003การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2005เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2006การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30104-2015ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
30104-2001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-26-25 43
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2002 ---------›
 นายคงกฤช ศิรินาค
‹--------- 30104-2005 ---------›
 นายพีระพงษ์ สาสิมมา
‹------------------ 30104-2003 ------------------›
 นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
‹------------------ 30104-2002 ------------------›
 นายคงกฤช ศิรินาค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2003 ---------›
 นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
 ส.ต.ท.ธวัชชัย  นายชิษณุชา  นายชิษณุชา
141 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
 นายศิลปชัย บุญรักษา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2015 ---------›
 น.ส.ธัญพร ถานะ
‹--------- 30104-2006 ---------›
 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ
‹------------------ 30104-2015 ------------------›
 น.ส.ธัญพร ถานะ
‹------------------ 30104-2006 ------------------›
 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2001 ------------------›
 นายชิษณุชา ดวงอภินันท์
133 
 นายกฤษมงคล
132 
 นายเรืองศักดิ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.ธัญพร ถานะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายพีระพงษ์
‹------------------ 30104-0002 ------------------›
 นายทัดเทพ ชีวะโอสถ
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
 นายพีระพงษ์ สาสิมมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech