คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอถ.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานางสุภิญญา วรศักดิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1203ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-2-12
30000-1306วิทยาศาสตร์งานอาชีพก่อสร้างโยธาและสถาปัตยกรรม 2-2-34
30100-1007กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-1001คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
30108-2006แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2008มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2012ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2007การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน 2-0-22
30108-2010สถาปัตยกรรมไทย 1-3-24
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  15-15-20 30
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นางสุภิญญา
937 
‹--------- 30108-2007 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
143 
‹---------------------------- 30000-1306 ----------------------------›
 น.ส.วิมลศิลป์ หลงโสกเชือก
931 
‹--------- 30108-2012 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
937 
‹--------- 30108-2008 ---------›
 น.ส.ปนิดา มาตนอก
315 
‹--------- 30000-1203 ---------›
 นางวราพร สิมมา
937 
‹--------- 30108-2006 ---------›
 น.ส.ปนิดา มาตนอก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
931 
‹--------- 30100-1007 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
931 
‹--------- 30108-2010 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
931 
‹--------- 30108-2010 ---------›
 นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
939 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.ปนิดา มาตนอก
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
932 
‹---------------------------- 30108-1001 ----------------------------›
 น.ส.ปนิดา มาตนอก
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech