คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอธ.1/1
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน โยธา (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษาน.ส.เมสิณี นิลทะวัช
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1005กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง 2-0-22
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-1015ความแข็งแรงวัสดุ 3-0-33
30121-2006การประมาณราคางานโยธา 1-4-35
30121-2008การสำรวจเส้นทาง 2-2-34
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  17-13-22 30
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 น.ส.เมสิณี
242 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 น.ส.เกสร์ชุญาณ์ ไชยพิมพ์
924 
‹--------- 30100-1005 ---------›
 น.ส.เมสิณี นิลทะวัช
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
924 
‹------------------ 30100-1015 ------------------›
 น.ส.เมสิณี นิลทะวัช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายอนุวัติ พาระพัฒน์
131 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 นางกรุณา ศรีสถาน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
923 
‹--------- 30121-2008 ---------›
 นายพรศักดิ์ นะคะจัด
924 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.เมสิณี นิลทะวัช
923 
‹--------- 30121-2008 ---------›
 นายพรศักดิ์ นะคะจัด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2006 ----------------------------›
 นายอนุวัติ พาระพัฒน์
 นายอนุวัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech