คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 1
กลุ่ม สอธ.1/4
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา อุตสาหกรรมก่อสร้าง (หลักสูตรปี 67)
สาขางาน โยธา (หลักสูตรปี 67)
ที่ปรึกษานายอนุวัติ พาระพัฒน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33
30121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
30121-0005พื้นฐานงานโยธา 1-4-35
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1201ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1605การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่ออาชีพ 0-2-12
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30000-2001กิจกรรมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
30121-2002การทดสอบวัสดุงานโยธา 1-4-35
Home-roomHomeroom 0-1-01
30121-2013งานโยธา 0-6-26
 รวม  15-25-25 40
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายอนุวัติ
928 
‹------------------ 30121-0001 ------------------›
 นายฉัตรชัย พานิช
‹------------------ 30121-0002 ------------------›
 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช
134 
‹--------- 30001-1001 ---------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0003 ------------------›
 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช
928 
 นายฉัตรชัย
231 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.กัญญาณี แนวสุภาพ
134 
‹--------- 30001-1001 ---------›
 น.ส.วรญา ภาวะศิลป์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
923 
‹---------------------------- 30121-0005 ----------------------------›
 นายพรศักดิ์ นะคะจัด
923 
 นายพรศักดิ์
311 
‹------------------ 30000-1201 ------------------›
 น.ส.ไฉทยา นามเชียงใต้
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
928 
‹---------------------------- 30121-2002 ----------------------------›
 นายฉัตรชัย พานิช
243 
‹--------- 30000-1605 ---------›
 นายเรืองศักดิ์ แสวงสุข
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2013 ----------------------------›
 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช
‹--------- 30121-2013 ---------›
 น.ส.สุพิตรา ชัยเดช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นายจิรวัฒน์ ภูลายยาว)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech