คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้น ปวส. 2
กลุ่ม สทท.2/1
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน นักพัฒนาซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายปรัชญา ฤทธิ์ตา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
30901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-35
30901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
30901-2105การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35
30901-2122การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 1-4-35
30901-2312วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1-4-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  11-29-24 40
เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.2567
ปิดภาคเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย.2567
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 07:40 - 08:00 น.
12345678910111213
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12:00 - 13:00 น.
13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ศรารัตน์
‹------------------ 30901-2312 ------------------›
 น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม
 น.ส.ศรารัตน์  น.ส.ศรารัตน์
‹---------------------------- 30901-2122 ----------------------------›
 น.ส.ศรารัตน์ วรรณแจ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
 น.ส.จารุริณ โสหา
225 
 น.ส.จารุริณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
135 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.รัตน์ฐิตา จันทร์อ่อน
 นายปรัชญา
‹---------------------------- 30901-2005 ----------------------------›
 นายปรัชญา ฤทธิ์ตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
0 
 นายปรัชญา
 นายจำรูญ
‹--------- 30901-2105 ---------›
 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว
‹--------- 30901-2105 ---------›
 นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายปรัชญา ฤทธิ์ตา
 นายปรัชญา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-2004 ----------------------------›
 นายปรัชญา ฤทธิ์ตา
 นายปรัชญา
‹---------------------------- 30901-2003 ----------------------------›
 นายปรัชญา ฤทธิ์ตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อาทิตย์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.......................................
(นางบังอร พลมิตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ.......................................
(นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ.......................................
(ว่าที่ร้อยตรีไชยา ทับวิธร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ.......................................
(นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล)
ผู้อำนวยการ
regkktech