• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
695 2296 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ของส่งวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี หน.ห้องสมุดๆ
694 2295 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชัพกาญจนบุรี หน.ห้องสมุดๆ
693 2220 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์แจกจ่ายหนังสือภาพ "40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน" สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หน.ห้องสมุดๆ
692 2273 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานแหอวนเดชาพาณิช หน.งานทวิภาคีๆ
691 2277 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูอาชีวศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สำนักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรๆ
690 2275 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ผู้เกี่ยวข้อง
689 2284 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 หน.ช่างยนต์
688 2293 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ส่งคู่มือครูวิชาภาษาไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเนือ หน.แผนกสามัญๆ
687 2298 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแคนดิน หน.ช่างเชื่อมโลหะ
686 2219 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ" รุ่นที่ 15 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.ช่างยนต์
685 2269 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้เกี่ยวข้อง
684 2174 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ผู้เกี่ยวข้อง
683 2244 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก เชิญเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมสายการผลิตใหม่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เกี่ยวข้อง
682 2183 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมหารือ กิจกรรมโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2559 สำนักงานการไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น หน.ช่างไฟฟ้า
681 2215 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2559 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น หน.ช่างไฟฟ้า
680 2256 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก สำรวจรายชื่อนักศึกษาผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2558 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานหลักสูตรๆ
679 2262 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบชุดการสอนโครงการขยายผลหลักสูตรการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน.งานสื่่อการเรียนการสอน
678 2264 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร "ไทพวน" ฉบับที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ หน.ห้องสมุดๆ
677 2263 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ของส่งวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หน.ห้องสมุดๆ
676 2265 2016-06-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หน.ช่างกลๆ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ