• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
844 4178 2016-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นายวิทยา กองจันทร์
843 4224 2016-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุม สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่น งานบุคลากร
842 4171 2016-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นางทองสุข สีลาด
841 4208 2016-09-05 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น งานทวิภาคีฯ, แผนกอิเล็กฯ
840 4177 2016-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิณคุณภาพ เอกสารประกอบการสอน ิวทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นายสุพจน์ ธุระการ
839 4206 2016-09-05 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ โครงการสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 งานสื่อฯ , แผนกช่างก่อสร้าง
838 4175 2016-09-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นายวิทยา กองจันทร์
837 4212 2016-09-01 หนังสือราชการภายนอก มอบวัสดุฝึกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แผนกช่างยนต์, งานพัสดุๆ
836 4209 2016-09-01 หนังสือราชการภายนอก การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่คุณภาพในระบบทวิภาคี การประเมิณผล เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน และการวัดผล โครงการเยอรมัน-ไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) นายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม, นายสุพจน์ ธุระการ,นายพุฒิพงศ์ ไชยราช, นายพีรพงษ์ สาสิมมา
835 4213 2016-09-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุมสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบการณ์วิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบการณ์วิชาชีพช่างยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานบุคลากรๆ
834 4077 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอมอบชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์ J05 (Partial Engine) เพื่อใช้ในด้านการศึกษา บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หน.ช่างยนต์
833 4059 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก เเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาและกลุ่มสาขาอาชีพก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต นายไพบูลย์ เขียวรัมย์, นายทวีศักดิ์ อินทะมาตย์
832 4061 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 บริษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จำกัด แผนกช่างยนต์
831 4078 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก เเจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ EIS
(English for Integrated Studies)
ด่วนมาก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ครูผู้เกี่ยวข้อง
830 4076 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการกู้ยืมเงิน กยศ. ระดับปริญญา ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม งานประกันคุณภาพๆ , งานแนะแนว
829 4031 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "RETAIL BUSINESS NEWS" ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม - มิถุนายน 2559 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณิชยการบางนา ห้องสมุดๆ
828 4027 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าศึกษาดูงานห้อง T-Tep ระบบไฮบริด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ครูผู้เกี่ยวข้อง
827 4041 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งที่ 3/2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ครูผูเกี่ยวข้อง
826 4008 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หน.ช่างกลโรงงาน
824 4007 2016-08-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ครูผู้เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ