• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1342 0472 2021-04-07 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
1341 726/2564 2021-04-05 หนังสือราชการภายใน ขอเชิญร่วมประชุม งานสารบบรรณ กรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน
1340 0423 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1339 0444 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานโครงการ PTT มาตรการประหยัด 2562
1338 0449 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน ผู้ตรวจเวร ประจำเดือนเมษายน 2562
1337 0456 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
1336 0457 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบและสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2562
1335 0468 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียน ตารางสอยและตรวจสอบตาราง 1/2562
1334 0455 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ปีการศึกษา 2562
1333 0475 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา2562
1332 0500 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
1331 0508 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1330 0509 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ
1329 0537 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
1328 0549 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา2561
1327 0550 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต แผนกวิชาเทคโนลียีคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2561
1326 0566 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายยุทธพงษ์ แห้วดี
1325 0569 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
1324 0572 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก ให้คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอลรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
1323 0573 2021-02-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอลรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ