• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
649 1972 2016-06-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานวิชาการและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หน.แผนกวิชาสามัญฯ
648 1818 2016-05-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม งานสารบรรณ
647 ศธ0601/1782 2016-05-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการ งานสารบรรณ
646 1801 2016-05-17 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการ งานสารบรรณ
645 2016-05-17 หนังสือราชการภายนอก งานสารบรรณ
644 2016-05-17 หนังสือราชการภายนอก งานสารบรรณ
643 0605 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออดเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสราคาม เจ้าหน้าที่ปริญญาตรี
642 0604 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นายฐิติรัตน์ ลีชีทวน
641 0603 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดการจัดการเรียนรู้ C-PBL 21 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หน.แผนกวิชาทุกท่าน
640 0602 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก การจัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ปริญญาตรีทุกท่าน
639 0597 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี หน.งานทวิภาคีฯ
638 0595 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2558 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก หน.ห้องสมุดฯ
637 0594 2016-02-04 หนังสือราชการภายนอก ขอข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาสามัญฯ
636 0540 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดสอน EP หรอ MEP และพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หน.แผนกวิชาสามัญฯ
635 0539 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก แจ้งระงับการฝึกงานของนาย สุริยา เสนา บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หน.งานทวิภาคี, หน.แผนกช่างกลโรงงาน
634 0543 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง หน.งานทวิภาคี, หน.ช่างกลโรงงาน
633 0481 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันการอชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
632 0479 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าแผนกทุกแผนก
631 0542 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสพการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หน.แผนกช่างไฟฟ้า
630 0469 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาติเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทการพัฒนาบทเรียน M-Learning สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม หน.เทคโนโลยีพื้นฐาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/39 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ