• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
629 0541 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน.แผนกวิชาทุกท่าน
628 0477 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร หน.แผนกสามัญฯ
627 0534 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือจัดแสดงหุ่นโชว์ชุดครุยปริญญา หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ปริญญาตรี
626 0529 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย" ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี หน.งานหลักสูตรฯ
625 0484 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าศึกษาดูงานและประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายพีระพงษ์ สาสิมมา
624 0538 2016-02-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเข้าบรรยายความรู้สินค้าผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เอสซีจี บรอษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด แผนกช่างก่อสร้าง
623 2016-02-02 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ V-NET 2558 (ปวส.2) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
622 2016-02-02 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ V-NET 2558 (ปวช.3) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
621 0480 2016-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากร วิทยาลัยการอาชีพพล นายรณชัย ยุ่งพรมมา
620 0483 2016-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ห้องสมุดฯ
619 0482 2016-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่เอกสาร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ห้องสมุดฯ
618 0443 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร่างระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย หน.ช่างก่อสร้าง
617 0418 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเข้าแนะนำโครงการทวิภาคี สาขาผู้ควบคุมการก่อสร้าง และสาขาช่างเขียนแบบ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน งานทวิภาคีฯ
616 0377 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้านิเทศงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิตในสถานศึกษา คณะอุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หน.หลักสูตรฯ
615 0403 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หน.ช่างโยธา
614 0434 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ห้องสมุด
613 0404 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรืสายปฏิบัติการในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ปริญญาตรี
612 0405 2016-01-28 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา หน.ช่างไฟฟ้าฯ
611 0331 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
610 0320 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 4) ด่วนที่สุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หน.ช่างไฟฟ้า, หน.งานอาคารสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/39 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ