• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
609 0265 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ระดับ ปวช.) และติดตั้งไฟฟ้า (ระดับ ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ครูที่เกี่ยวข้อง
608 0295 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หน.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
607 0295 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ห้องสมุด
606 0323 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 26 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
605 0262 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะโปรดสั่งซื้อหนังสือ สำนักพิมพ์คุ้มเกล้า หน.ห้องสมุด
604 0294 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมบังคับคดี หน.ห้องสมุด
603 0264 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย หน.ห้องสมุดฯ
602 0216 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน หน.งานวัดผล
601 0219 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก นำส่งรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา2559 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน.งานวัดผล
600 0218 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา หน.งานวัดผล
599 0217 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ หน.งานวัดผลฯ
598 0213 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก หน.งานวัดผลฯ
597 0212 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน หน.งานวัดผลฯ
596 0214 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ หน.งานวัดผลฯ
595 0220 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฝางวิทยายน หน.งานวัดผลฯ
594 0208 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไผ่ หน.งานวัดผล
593 0209 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก ส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 1 หน.งานวัดผลฯ
592 0221 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฝางวิทยายน หน.งานวัดผลฯ
591 0210 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านวังหว้า หน.งานวัดผลฯ
590 0222 2016-01-27 หนังสือราชการภายนอก การรับนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโควต้าพิเศษและประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม หน.งานวัดผลฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/39 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ