• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
474 5196 2015-12-18 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดีบปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 (คอศ.2) ด่วนที่สุด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.งานบุคลากร
473 5120 2015-12-17 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุมคณะดำเนินงานและครูผู้ควบคุมทีม (ตัวแทน อศจ.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนโปรแกรมการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์ (PLC) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเห วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หน.ช่างไฟฟ้าฯ
472 5118 2015-12-17 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน.ห้องสมุดฯ
471 5117 2015-12-17 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2558 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หน.ห้องสมุดฯ
470 5115 2015-12-17 หนังสือราชการภายนอก ส่งจุลสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน หน.ห้องสมุดฯ
469 5114 2015-12-17 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญนำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีที่จะขอเปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหมาสารคาม หน.ช่างไฟฟ้า และผู้เกี่ยวข้อง
468 5091 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน.ช่างไฟฟ้าฯ
467 5081 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่เอกสาร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หน.ห้องสมุดฯ
466 5080 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ แผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง
465 5079 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก ส่งข้อมูลและเปลี่ยนสถานที่ส่งใบสมัครแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หน.สามัญฯ
464 5078 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก ขอรับการอนุเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรือนจำกลางขอนแก่น หน.ช่างก่อสร้าง , หน.ช่างเชื่อมโลหะ
463 5059 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก การประชุมคณะทำงานมิตรผลภายใต้โครงการเยอรมมัน - ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รอง.ผอ.พงศธร จิระวุฒินันท์ , นายอภินันทร์ ก้อนมณี
462 5048 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการประกวดการพูดสาธิติเป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration contest) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ หน.สามัญฯ
461 5029 2015-12-16 หนังสือราชการภายนอก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูผู้เกี่ยวข้อง
460 2015-12-04 ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้าพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น บุคลากรทุกท่าน
459 5020 2015-12-02 หนังสือราชการภายนอก รายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร์ (PLC) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง หน.ช่างไฟฟ้า
458 5019 2015-12-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์อีซุซุ เครื่องยนต์ดีเซลอีซุซุ ซูเปอร์คอมมอลเรล รถยนต์อีซุซุดีแมคซ์ รถใหม่ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ หน.ช่างยนต์
457 5009 2015-12-02 หนังสือราชการภายนอก ขอรับความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ และเครื่องกระจายเสียง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ หน.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
456 4989 2015-12-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม หน.เทคนิคพื้นฐาน
455 4985 2015-12-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคาระห์ตรวจกำลังแรงม้าเลื่อยโซ่ยนต์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.3 (โคกหลวง) หน.ช่างยนต์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ